Dopingpolitik | Bliv Medlem | Medlemslogin | Nyheder | Praktisk Info | Historie | Kontakt | Facebook | Træningsformer

 

Kasserer Claus Højrup

Claus varetager den primære kontakt mellem kunder og HSS. Claus er ikke være i centeret dagligt, men efter behov og aftale.

Claus tager sig af drift, koordinering af vedligeholdelse, medlemskontakt og regnskab mv. Den øvrige bestyrelse varetager de sportslige opgaver.

Claus kan kontaktes på tlf. 3054 7643 eller claus@styrkesport.dk .

[Permalink]

Formand Martin Elefsen [Permalink]

Næstformand Michael Nørlev [Permalink]

Sekretær Michael Laursen [Permalink]

Menigt medlem Bjørn Frederiksen [Permalink]

HSS´ behandling af personoplysninger.

 

Ved indmelding i HSS registrerer vi følgende persondata.

 

1) Navn.

2) Adresse.

3) Postnummer og by.

4) Telefonnummer, hvis et sådant haves.

5) Email, hvis en sådan haves.

6) Fødselsdato.

7) CPR-nummer.

8) Reg- og kontonummer til bank.

 

Dataansvar for ovenstående data er den til enhver tid valgte kasserer.

 

Kontaktinformation anvendes af HSS til at kontakte medlemmer i tilfælde af manglede betaling. Dette kan ske gennem email eller telefonopkald. Ingen kontaktinformation anvendes til markedsføring eller sælges til tredje part med henblik på dette.

 

Fødselsdato anvendes til at registere medlemmets alder og dermed indberette korrekt medlemsdemografi til Hjørring Kommune, hvorfra HSS modtage lokale- og aktivitetstilskud.

 

CPR-nummer registeres med henblik på eventuelle opslag i Anti Doping Danarks dopingregister.dk

Til et sådan opslag anvendes udelukkende CPR-nummeret med henblik på at opklare om et medlem har en dopingsanktion, således at denne kan håndhæves. Der sendes ikke oplysninger til Anti Doping Danmark, da opslaget udelukkende er af opklarende natur og foretages ikke med henblik på at sende oplysninger til Anti Doping Danmark til videre brug. Ved opslag kan HSS udelukkende få oplyst om hvorvidt medlemmet er registeret i ADDs database og har en dopingsantion. Såfremt medlemmet ikke har en sådan sanktion vil ADD oplyse dette.

 

Reg- og kontonummer til bank anvendes til at tilmelde et medlem til betalingsservice. Det er ikke et krav for indmeldelse at medlemmet oplyser dette, men udelukkende et servicetilbud fra HSS´side. Medlemmet kan bede om ikke at oplyse dette, og selv foretage tilmelding til betalingsservice på et senere tidspunkt.

 

HSS opbevarer disse data i et IT-system, som er udarbejdet specifikt til formålet. Data er hostet ved enavn.dk, som HSS har indgået en databehandleraftale med. Kasserer, formanden samt 2 instruktører/vagter/indmeldere har adgang til ovenstående data via personligt login. Ved nyvalg under generalforsamlinger eller ved udskiftning af vagter, slettes de personlige login.

Ingen personinformation opbevares på papir.

 

HSS indsender opkrævningskrav månedligt til NETS med henblik på at opkræve månedlig betaling. Information som går til NETS er navn, adresse, by og postnummer. Desuden også CPR-nummer såfremt HSS foretager tilmelding for kunden. NETS har et selvstændigt databehandleransvar, hvilket betyder at der ikke skal udarbejdes en databehandleraftale mellem NETS og HSS.

 

HSS indsender årsregnskab og generelle, men ikke personlige, medlemsoplysninger til Hjørring Kommune med henblik på at bekræfte berettigelse til støtte. Hjørring Kommune har mulighed for ved stikprøvekontrol af støttegrundlag at forlange persondata oplyst fra HSS.

 

Data gemmes så længe, at en person er aktivt medlem af HSS.

Data gemmes så længe, at en person overgår fra at være aktivt til passivt medlem. Passivt medlemsskab er gratis og medlemmet har til enhver tid mulighed for - via login på hjemmeside eller personlig kontakt - at ændre status fra passivt til aktivt medlem.

Medlemmet kan til enhver tid bede om helt at blive afmeldt, både som aktivt eller passivt medlem og bede om at få sine data slettet. Denne henvendelse kan ske til den enhver tid valgte kasserer i HSS.

 

Medlemmet kan til enhver tid se hvilke oplysninger, som HSS har registeret på vedkommende ved login på styrkesport.dk/medlemslogin. Brugernavn er lig nummeret på medlemmets udleverede nøglechip. Password er medlemmets fødseldato. Såfremt medlemmet anser oplysningerne for ukorrekte, kan medlemmet til enhver tid bede den valgte kasserer/dataansvarlig om at ændre disse eller slette disse efter udmeldelse.

[Permalink]

 

 

CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring