Dopingpolitik | Bliv Medlem | Medlemslogin | Nyheder | Praktisk Info | Historie | Kontakt | Facebook | Træningsformer

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     >>>

Referat Generalforsamling HSS
2022 genereralforsamling referat.......
[Permalink]

Referat Generalforsamling HSS
2020 genereralforsamling referat.......
[Permalink]

Referat Generalforsamling HSS
2019 genereralforsamling referat.......
[Permalink]

Generalforsamling HSS

Dirigent: Michael Nørlev

Dirigent erklærer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Regnskab gennemgås.

Valg af bestyrelse – alle på valg er blevet genvalgt.

Ingen indkommende forslag.

Eventuelt:

Vedligeholdelsesdag aftales til d. 27/2 kl 10.00

Generalforsamling afsluttet.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:

Formand: Bjørn Frederiksen. Tønsbergvej 2, 9800 Hjørring. Mail. fabeldk@c.dk- Tlf.: 29 37 18 40

Næstformand: Michael Nørlev

Kasserer: Claus Højrup

Sekeræter: Martin Elefsen

Mening medlem: Lasse Odde

[Permalink]

Referat af bestyrelsesmøde, 24/10-2015

Udarbejdet af Martin Elefsen d 3/11-15

Tilstedeværende: Claus, Michael, Bjørn, Lasse, Niels Emil og Martin.

1.     Møde om Facebookindlæg  Mødes finder sted i HSS lørdag d. 7 november kl 13

-          Øget opmærksomhed omkring klubben

-          Bestyrelsen samles til ”Facebook-møde” og laver oplag til sociale medier for øget eksponering.

-          I Januar 2016 igangsættes en eventkalender, som har til formål at tiltrække opmærksomhed på klubben og please nuværende medlemmer

 

2.      Vedligeholdelsesdag d. 12/12 kl 10

-          To Do’s: Oprydning – ting væk fra gulv og vægge, evt. bestilling af gulvrens, vægudsmykning, lapning af huller i gulvtæp, rengøring af toiletter (spindelsvæv i loft), tjek lysstofrør, omrokering af cardiomaskiner, kør affald væk (husk trailer), rensning af skilt

-          Monter spritdispenserer

-          Fjern ”tømrerskilt”

 

3.      Øvrige

Claus ophører aftale med folkeskole, da bestyrelsen har besluttet at det skaber for meget arbejde (oprydning osv.)

Julefrokost afholdes 11/12 kl 18 på Herreford Hjørring

[Permalink]

Referat af generalforsamling

 

 

Formandens beretning

·         Stabilt medlemstal i 2015.

·         Mange medaljer er hentet hjem fra diverse stævner (Lisa har lavet flot danmarksrekord)

·         Formanden beretter om fin og stabil økonomi i klubben.

 

Regnskab

·         Øget omsætning i klubben.

·         Fint overskud.

·         Kasserer gennemgår øvrige tal.

 

Valg af bestyrelse

·         Bjørn og Claus er genvalgt.

 

Indkommende forslag

·         Radio: Mulighed for at kontrollere lydniveauet på skærmen ønskes. Nedstemt (Martin undersøger evt. alternativ til nuværende løsning eller tilføjelse af funktion)

·         Tillæg til vores dopingpolitik:

Hvis et medlem som følge af dopinganvendelse sanktioneres med 2 år eller længere tids udelukkelse fra fitnesscentre, som samarbejder med ADD samt for al idrætslig aktivitet og et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for DIF, DGI, og Firmaidrættens medlemsorganisationer og foreninger, vil HSS skærpe sanktionen til udelukkelse på livstid i HSS lokaler.

 

Udelukkelsen på livstid forudsætter dog at medlemmet var tilmeldt HSS på tidspunktet, hvor vedkommende testes positiv. Dette uanset om testen er foretaget i HSS eller andre steder. Medlemmet kan appellere eksklusionen på livstid til bestyrelsen, som kan omgøre eksklusionen ved simpelt flertal.

 

Såfremt bestyrelsen fastholder eksklusionen kan medlemmet appellere eksklusionen til generalforsamlingen.

Vedtaget ved fuldt og enstemmigt flertal.

 

Eventuelt

·         Armaturer skiftes i brusekabine som følge af slitage

·         Varmepumper ankommer i forgangne uge

[Permalink]

NY DATO: Indkaldelse til generalforsamling

Dato: NY DATO: Mandag den 2/3-15 kl.19.30

 

Sted: Hjørring styrkesport

Vandværksvej 4

9800 Hjørring

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab ved kassereren.

4.     Valg af bestyrelse.

Bjørn og Claus er på valg og ønsker genvalg. Hvis der er nogle, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal der ske skriftlig henvendelse til formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

5.     Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen).

6.     Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

[Permalink]

Referat af generalforsamlingen 12 februar 2014
Referat af generalforsamlingen 12 februar 2014...... [Permalink]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     >>>

 

CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring