Dopingpolitik | Bliv Medlem | Medlemslogin | Nyheder | Praktisk Info | Historie | Kontakt | Facebook | Træningsformer

 

Referat bestyrelsesmøde 1. Marts 2010 samt dagsorden for møde den 4. Marts 2010

Møde nummer: 12
Dato: 1. marts 2010
Sted: Vandværksvej 4
Mødeleder: Kim Kolditz    
Referent: Bjørn Frederiksen

Som følge af Finn Nielsen tidligere har meddelt, at han ønsker at stoppe som næstformand i bestyrelsen er eneste punkt på dagsordenen:

1 . Fremtidig bestyrelse i HSS

Jf. ovenstående har bestyrelsen siden Finn Nielsens udmelding arbejdet på at finde en egnet kandidat til bestyrelsen. Der har været drøftet forskellige muligheder.

Bestyrelsen har i den forbindelse haft kontakt med Karsten Laursen omkring en mulig funktion i bestyrelsen. Karsten har haft lidt betænkningstid og meddelt den nuværende bestyrelse, at han tilbyder at deltage på visse betingelser.

Bestyrelsen har i fællesskab også drøftet muligheden for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, for at høre medlemmerne. 

Formand Kim Kolditz og bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen meddeler i denne forbindelse, at de efter nærmere overvejelser har besluttet, at de gerne vil give plads til nye kræfter i bestyrelsen.

En enig bestyrelse har derfor accepteret Karsten Laursens tilbud.

Det skal påpeges, at Kim, Finn og Jesper i mange år lagt adskillige frivillige arbejdstimer og engagement i klubben senest under flytningen til Vandværksvej.

Beslutningen om en ny bestyrelsessammensætning er taget i enighed for at sikre klubben en bedst mulig udvikling under de nye vilkår.

/Referat Slut

Følgende tilføjet af Claus Højrup:
Den nye bestyrelse består af Karsten Laursen, Leif Stjerne Thomsen, Claus Højrup, Bjørn Frederiksen og Brian Larsen.

Første møde i den nye bestyrelse sker den 4/3. Karsten Laursen bliver den nye formand og har udsendt følgende dagsorden forud for mødet:

Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag den 4. marts 2010

1. Kort drøftelse af den nye situation og afstemning af forventer til fremtidig samarbejde.

2. Rollefordeling ( konstituering ) - fordeling af ansvarsområder.

3. Tilbageværende medlemmer af gl. bestyrelse redegør for opgaver som foreligger - såvel nye tiltag, som hængepartier. Opgaver uddelegeres.

4. Claus redegør for økonomi, medlemstal og evt. andre nøgletal som er relevante for nye medlemmer i bestyrelse.

5. Komplet liste over samarbejdspartnere udleveres og gennemgås. (inkl. aftaler).

6. Komplet liste over ansatte udleveres og gennemgås. ( inkl. aftaler ).

7. Opsamling på andre praktiske ting i forbindelse med opstart af ny bestyrelse.

8. Udmelding på hjemmeside vedr. ny bestyrelse.

9. Dagsorden for fremtidige bestyrelsesmøder.

10. Fokusområder her og nu.

11. Fremtid - hvad er vores svagheder og trusler - vore styrker og muligheder  -  værdier, mission og vision drøftes.

12. Diverse.

   Tilbage....

 

 

CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring