Dopingpolitik | Bliv Medlem | Medlemslogin | Nyheder | Praktisk Info | Historie | Kontakt | Facebook | Træningsformer

 

NY DATO: Indkaldelse til generalforsamling

Dato: NY DATO: Mandag den 2/3-15 kl.19.30

 

Sted: Hjørring styrkesport

Vandværksvej 4

9800 Hjørring

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab ved kassereren.

4.     Valg af bestyrelse.

Bjørn og Claus er på valg og ønsker genvalg. Hvis der er nogle, der ønsker at stille op til bestyrelsen, skal der ske skriftlig henvendelse til formanden senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

5.     Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen).

6.     Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

   Tilbage....

 

 

CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring