Dopingpolitik | Bliv Medlem | Medlemslogin | Nyheder | Praktisk Info | Historie | Kontakt | Facebook | Træningsformer

 

Ordinær generalforsamling HSS 2012/13.

14. februar 2012 kl. 19.00 i HSS´ lokaler.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren.
 4. Valg af bestyrelse.
  Lise Frederiksen er ikke på valg.
  Bjørn Frederiksen og Claus Højrup er på valg. Begge ønsker genvalg.
  Allan Vinther og Svend Vinther stopper i bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller at Michael Nørlev opstiller som kandidat.
  En sidste kandidat – eller flere - skal findes. Evt. interesserede kan henvende sig til Bjørn Frederiksen eller Claus Højrup senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
 5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen).
 6. Eventuelt.

 

   Tilbage....

 

 

CMS hjemmeside fra Net For Dig, Hjørring